Gospodarstwo Pasieczne ULIK na Roztoczu producent naturalnych miodów pszczelich
PASIEKA ULIK
FOTO GALERIA
ULIK - KONTAKT
OFERTA TURYSTYCZNA
SKANSEN - MUZEUM
ZAPRASZAMY NA ROZTOCZE
PRODUKTY PSZCZELE
MIODY TRADYCYJNE
MIODY OFERTA CENNIK
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
ADRESY SKLEPÓW ULIK
POLECANE STRONY

pasieka ULIK na facebook

Ulik zagroda edukacyjna

Noclegi Zwierzyniec Roztocze - samodzielny domek holenderski

Pasieka "ULIK" na Roztoczu
producent naturalnych miodów pszczelich
Pasieka ULIK na Roztoczu, producent naturalnego miodu pszczelego.

Pasieka ULIK, Mokrelipie, Roztocze
Gospodarstwo pasieczne "ULIK"
znajduje się na skraju Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego
w otoczeniu wzgórz i pól malowniczego Roztocza - krainy miodem płynącej :-)
Rodzinna pasieka "Ulik" jest prowadzona ponad 40 lat.


Specjalizujemy się w pozyskiwaniu naturalnych miodów pszczelich z czystych i pięknych terenów Roztocza.
Przewożenie uli z pszczołami na różne pożytki to podstawowy element prowadzenia naszej pasieki.
Dzięki tzw. "gospodarce wędrownej pasieczysk" możemy zaoferować ok. 10 odmian
zdrowych i smacznych miodów z pól i lasów Roztocza.


Pszczoła z pasieki ULIK na Roztoczu Pszczółka z gospodarstwa pasiecznego ULIK
Wizytówką pasieki "Ulik" i turystyczną atrakcją Roztocza Zachodniego
(Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego)
jest regionalny MIÓD FASOLOWY z nektaru fasoli tyczkowej "Piękny Jaś".
Dyplom dla pasieki ULIK za regionalny miód fasolowy
Regionalny miód fasolowy oraz miód rzepakowy z pasieki "ULIK"
zostały wpisane przez Ministerstwo Rolnictwa na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych
jako PRODUKTY TRADYCYJNE Z ROZTOCZA.
Pasieka ULIK i wożenie uli na pożytki
ULIK, transport uli z pszczołami Zabieranie i transport uli z pola rzepaku w pasiece ULIK Pasieka ULIK przy polu rzepaku, pozyskiwanie miodu rzepakowego
Gwarancja jakości miodu z pasieki ULIK
Pasieka "ULIK" jest pod stałą kontrolą weterynaryjną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu DECYZJĄ nr 1 z dniem 22 kwietnia 2009 roku
wpisał pasiekę Ulik do rejestru zakładów produkcji produktów nieprzetworzonych
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Gospodarstwo Pasieczne ULIK spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej /Dz.U z 2007r. Nr 5, poz.38/
oraz rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych /Dz.U.L 226 z 25.06.2004 r. str.22/.


Pasieka ULIK, odymianie pszczół przy ulu


Powrót